Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beer [bɪə]substöl
draught beerˌdrɑ:ftˈbɪəsubstfatöl
2 lab [læb]substvard. förk. för low-alcohol beer   lab el. lab beer lättöl
low-alcohol [ˌləʊˈælkəhɒl]adjektivlow-alcohol beer lättöl
lager [ˈlɑ:gə]substlager el. lager beer ljus lager
ginger aleˌdʒɪndʒərˈeɪl och ginger beerˌdʒɪndʒəˈbɪəsubstkolsyrat ingefärsdricka
froth [frɒθ]substfradga, skum <froth on the beer>
swig [swɪg] (-gg-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasvard. stjälpa i sig, halsa <swig beer>
[swɪg]substvard. klunk, slurk
pop-top [ˈpɒptɒp]adjektivmed rivöppnare <a pop-top beer can>
[ˈpɒptɒp]substrivöppnare
substitute [ˈsʌbstɪtju:t]substställföreträdare, ersättare, vikarie; sport. avbytare, reservthe substitute’s bench sport. avbytarbänkenersättning, surrogat
[ˈsʌbstɪtju:t]verbsätta i stället <for för>substitute beer for wine ersätta vin med ölvikariera, vara ersättare, vara avbytare <for för>
© NE Nationalencyklopedin AB