Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

been [bi:n, obetonat bɪn]perf. p. av be
has-been [ˈhæzbɪn]substvard. fördetting
tipping [ˈtɪpɪŋ]substvard.tipping has been abolished systemet att ge dricks har avskaffats
burgle [ˈbɜ:gl]verbgöra inbrott iour house has been burgled vi har haft inbrott
consistent [kənˈsɪstənt]adjektivkonsekvent, följdriktigjämn <the team has been consistent>
supplant [səˈplɑ:nt]verbersätta <gramophone records have been supplanted by CDs>, avlösa
anybody [ˈenɪˌbɒdɪ]pronomennågon <has anybody been here?>vem som helst <anybody can do it>
sedate [sɪˈdeɪt]adjektivstillsam, sansad, stadig
[sɪˈdeɪt]verbshe has been sedated hon har fått lugnande medel
supportive [səˈpɔ:tɪv]adjektivshe has been very supportive hon har ställt upp mycket, hon har varit ett verkligt stöd
mill [mɪl]substkvarnhe has been (gone) through the mill han har fått slita ontput sb through the mill sätta ngn på provfabrik, verk, brukcotton mill bomullsspinneri
© NE Nationalencyklopedin AB