Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 bee [bi:]substantivvanl. amer. träff [för gemensamt arbete (nöje)]; syförening; soarésewing bee syjunta, syföreningspelling bee stavningstävling
1 bee [bi:]substantivbihave a bee in one's bonnet ha en fix idéput a bee in sb's bonnet sätta myror i huvudet på ngnput the bee on sb amer., vard. försöka klämma ngn på pengarit's the bee's knees vard. ngt åld. det är toppen (kalas, alla tiders)
bumble-bee [ˈbʌmblbi:]substantivhumla
bee-keeper [ˈbi:ˌki:pə]substantivbiodlare
bee-keeping [ˈbi:ˌki:pɪŋ]substantivbiodling
spelling bee [ˈspelɪŋbi:]substantivstavningslek, stavningstävling
honey bee [ˈhʌnɪbi:]substantivzool. [honungs]bi
sewing bee [ˈsəʊɪŋbi:] och sewing circle [ˈsəʊɪŋˌsɜ:kl]substantivsyjunta, syförening
queen bee [ˌkwi:nˈbi:]substantivbidrottning, viseskämts.she is something of a queen bee hon beter sig lite som en drottning
worker [ˈwɜ:kə]substantivarbetare, jobbare; arbetstagarechild-care worker barnvårdarefellow worker arbetskamratoffice worker kontorsarbetarea part-time worker en deltidsanställd, en deltidsarbetandeworkers of the world, unite! proletärer i alla länder, förenen eder!he is a hard worker han arbetar hårt (flitigt), han är en riktig arbetsmyrazool. a) arbetare, arbetsbi <äv. worker bee> b) arbetare, arbetsmyra <äv. worker ant>
© NE Nationalencyklopedin AB