Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bee [bi:]substbihave a bee in one’s bonnet ha en fix idé
bumble-bee [ˈbʌmblbi:]substhumla
bee-keeper [ˈbi:ˌki:pə]substbiodlare
spelling-bee [ˈspelɪŋbi:]subststavningslek, stavningstävling
worker [ˈwɜ:kə]substarbetare, jobbare; arbetstagarehe is a hard worker han arbetar hårtzool.worker el. worker bee arbetare, arbetsbiworker el. worker ant arbetare, arbetsmyra
culture [ˈkʌltʃə]substkultur <Greek culture>, bildningculture shock kulturchockbiol. odling <bee culture>, kultur <culture of bacteria>culture pearls odlade pärlor
[ˈkʌltʃə]verbodla, bildacultured pearls odlade pärlorcultured people kultiverade människor
sting [stɪŋ]substgaddstick, sting, styng, bett av t.ex. insekttake the sting out of bryta udden av
[stɪŋ] (stung stung)
verbsticka, stinga <stung by a bee>, svida, stickas; om nässla bränna, brännas
© NE Nationalencyklopedin AB