Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bedroom [ˈbedru:m]substsängkammare, sovrum
spare [speə]adjektivledig, extra, reserv- <a spare key, spare parts>spare bed extrasängspare cash pengar som blir över, pengar överspare room el. spare bedroom gästrumspare time fritid
[speə]verbavvara, undvara <can you spare a pound?>can you spare me a few minutes? har du några minuter över?he caught the train with a few minutes to spare han hann med tåget med några minuters marginalskona <spare sb’s life, spare feelings>bespara <sb sth ngn ngt>, förskona <sb sth ngn från ngt>spara påspare no pains inte sky någon möda
[speə]substreservdel, lös del
© NE Nationalencyklopedin AB