Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

become [bɪˈkʌm] (became become)verbbli, blivawhat has become of it? vart har det tagit vägen?passa, anstå, klä <that cap becomes you>
became [bɪˈkeɪm]imperf. av become
stagnant [ˈstægnənt]adjektivstillastående <stagnant water>stagnerandebecome stagnant stagnera
slum [slʌm]substslumkvarterturn into a slum el. become a slum förslummasthe slums slummen
validˈvælɪdadjektivgiltigbe valid gällabecome valid vinna laga kraftvalid reasons vägande skäl
silent [ˈsaɪlənt]adjektivtyst <silent footsteps>, tystlåtenbe silent tigabecome silent tystnasilent movie stumfilm
extinct [ɪkˈstɪŋkt]adjektivslocknad <an extinct volcano>utdöd <an extinct species>become extinct dö ut
sober [ˈsəʊbə]adjektivnykterbecome sober nyktra tillmåttfull; sober, diskret <sober colours>
[ˈsəʊbə]verbsober up el. sober down a) nyktra till, bli nykter b) få nykter
worse [wɜ:s]adjektiv och adverb (komparativ av bad, badly, ill); värre, sämrebe worse off ha det sämre ställt, vara sämreget worse el. grow worse el. become worse bli värre, bli sämre, förvärras, försämrasto make matters worse till råga på eländetso much the worse for him desto värre för honombe the worse for drink vara berusadhe is none the worse for it han har inte tagit skada av det
[wɜ:s]substvärre saker, något ännu värre <I have worse to tell>
© NE Nationalencyklopedin AB