Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

because [bɪˈkɒz]konjunktiondärför att
[bɪˈkɒz]adverbbecause of på grund av
quit [kwɪt]adjektivfri, befriad <of från>
[kwɪt] (quitted quitted el. quit quit el. -tt-)
verblämna <quit the country>, sluta på <quit one’s job>sluta upp med, lägga av <doing sth att göra ngt>flytta om hyresgäst, sluta <quit because of poor pay>give sb notice to quit säga upp ngnget notice to quit bli uppsagd
why [waɪ]adverb (frågande) varförwhy don’t I come and pick you up? ska jag inte komma och hämta dig?why ever did he do that? varför i all världen gjorde han det? (relativt) varför <why I mention this is because…>; därför <that is why I like him>; till att <the reason why he did it>so that is why! jaså, det är därför!
[waɪ]interjektiont.ex. förvånat, indignerat, protesterande men…ju <don’t you know? why, it’s in today’s paper>, nej men <why, I believe I’ve been asleep>, ja men <why, it’s quite easy>t.ex. bedyrande, bekräftande ja, jowhy, no! nej då!, nej visst inte!why, of course jovisst!why, yes! oh ja!, javisst!, jovisst!ja…då <if that won’t do, why, we must try something else>
© NE Nationalencyklopedin AB