Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beating [ˈbi:tɪŋ]substslåendestryk, smörj
beat [bi:t] (beat beaten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, piska, bulta, hamra; klappa <my heart is beating hard>beat time slå takten2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <beat eggs>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå <beat a record>, besegrait beats me how vard. jag fattar inte hur
[bi:t]substslag, bultandemusik. taktslagpolis rond, pass
[bi:t]adjektivbeat el. dead beat vard. helt utmattad, helt slut
© NE Nationalencyklopedin AB