Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beat [bi:t] (beat beaten)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå, piska, bulta, hamra; klappa <my heart is beating hard>beat time slå takten2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvispa <beat eggs>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasslå <beat a record>, besegrait beats me how vard. jag fattar inte hur
[bi:t]substslag, bultandemusik. taktslagpolis rond, pass
[bi:t]adjektivbeat el. dead beat vard. helt utmattad, helt slut
off-beat [ˈɒfbi:t]adjektivokonventionell, annorlunda <an off-beat lifestyle>
beaten [ˈbi:tn]adjektiv och perfekt particip (av beat); slagen, besegrad
bush [bʊʃ]substbuskebeat about the bush gå som katten kring het gröt
1 tattootəˈtu:substmil. taptobeat the tattoo el. sound the tattoo blåsa taptomilitärparad, militäruppvisning
hollow [ˈhɒləʊ]adjektivihåliginsjunken, infallen <hollow cheeks>tom; värdelös <hollow victory>
[ˈhɒləʊ]adverbvard. grundligt <beat sb hollow>
[ˈhɒləʊ]substihålighethåla, gropdal
retreat [rɪˈtri:t]substreträtt, återtågbeat a hasty retreat hastigt slå till reträttsound the retreat blåsa till reträtttillflykt
[rɪˈtri:t]verbretirera, slå till reträtt
black [blæk]adjektivsvart, mörkblack box flyg., vard. svart låda, färdskrivareblack coffee kaffe utan gräddeblack eye blått öga efter slagthe Black Forest SchwarzwaldBlack Maria vard. Svarta Maja polisens piketbilthe black market svarta börsenthe Black Sea Svarta havetbeat black and blue slå gul och blå
[blæk]substsvart, svärtasvart person
[blæk]verbsvärtablack sb’s eye ge ngn ett blått öga
game [geɪm]substspel; lek <children’s games>the game is up spelet är förloratgive the game away vard. prata bredvid mun, avslöja alltihopplay the game spela just, uppföra sig justI beat him at his own game jag slog honom med hans egna vapenknep, lek, skämtnone of your games! kom inte med några dumheter!what’s his game? vard. vad håller han på med?match <let’s play another game>a game of chess ett parti schackgame i tennis, set i bordtennis el. badmintonpl. games idrottthe Olympic Games Olympiska spelenvilt, villebrådbig game storvilt
[geɪm]adjektivI’m game for anything jag ställer upp på vad som helst
record [ˈrekɔ:d]substförteckning, registeroff the record a) inofficiellt, utom protokollet b) improviserat <she spoke off the record>the greatest tennis player on record den störste tennisspelare som funnitsit is the worst on record det är det värsta som någonsin funnitsvitsord, meritlistaa clean record ett fläckfritt förflutethave a criminal record vara tidigare straffadsport. rekordbeat the record el. break the record slå rekordgrammofonskiva, skiva
[rɪˈkɔ:d]verbprotokollföraåtergespela (sjunga, tala) in på bandom termometer m.m. registrera, visa
© NE Nationalencyklopedin AB