Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beast [bi:st]substdjur, bestom person odjur,
savageˈsævɪdʒadjektivvild <savage beast>, barbarisk
ˈsævɪdʒsubstvilde
burden [ˈbɜ:dn]substbörda <to, on för>, lastbeast of burden lastdjur
[ˈbɜ:dn]verbbelasta, betunga
wild [waɪld]adjektivvild, förvildadwild beast vilddjursow one’s wild oats så sin vildhavre, rasa utursinnig, rasandevild, uppsluppen <a wild party>vettlös <wild talk>, vanvettig <a wild idea>, vild <wild schemes>
[waɪld]adverb och adjektiv (med verb)vilt <grow wild>run wild a) växa vilt, förvildas; leva i vilt tillstånd b) springa omkring vind för våg <the children are allowed to run wild> c) skena, löpa amok
[waɪld]substpl. wilds vildmark, obygd, ödemark
© NE Nationalencyklopedin AB