Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bearbeəsubstbjörn
2 bearbeə (bore borne, äv. born, se detta ord)verbhögtidligt bära, förabära <bear a name>, äga, ha <bear some resemblance to>, innehabear in mind komma ihåg, ha i minnetuthärda, tåla, stå ut medbära <bear fruit>, frambringa; föda <bear a child>bära, hålla <the ice doesn’t bear>tynga, trycka, vila <on, against mot, >bring to bear utöva <bring pressure to bear>föra, ta av <bear to the right>
beə (bore borne)verb (med adv. o. prep.)bear down on (upon)styra ned motstörta (kasta) sig överbear outstödja, bekräftabear uphålla uppe, hålla modet uppe
1 bore [bɔ:]imperf. av bear
borne [bɔ:n]perfekt particip (av bear)buren etc., burit etc.; se bearfödd <borne by Eve>
teddy [ˈtedɪ]substteddy bear teddybjörn, leksaksbjörnteddy damunderplagg
polar [ˈpəʊlə]adjektivpolarpolar bear isbjörnpolar circle polcirkel
resemblance [rɪˈzembləns]substlikhet <to med>bear a resemblance to påminna om
testimony [ˈtestɪmənɪ]substvittnesmål, vittnesbörd <to, of om>bear testimony to vittna om
grizzly [ˈgrɪzlɪ]adjektivgråaktig; gråhåriggrizzly bear nordamerikansk grizzlybjörn
[ˈgrɪzlɪ]substgrizzlybjörn
grin [grɪn] (-nn-)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasflinagrin and bear it hålla god min i elakt spel
[grɪn]substflin
© NE Nationalencyklopedin AB