Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bean [bi:n]substantivbönain the bean omalet om kaffefull of beansvard. a) jättepigg, i högform, uppåt b) amer. dum, korkadhe doesn't know beans about it amer., vard. han vet (bryr sig) inte ett förbaskat dugg om detvard. rött öre <I haven't a bean, not worth a bean>vard. skalle
coffee bean [ˈkɒfɪbi:n]substantivkaffeböna
lima bean [ˈli:məbi:n]substantivlimaböna
butter bean [ˈbʌtəbi:n]substantivlimaböna
cocoa bean [ˈkəʊkəʊbi:n]substantivkakaoböna
bean curd [ˈbi:nkɜ:d]substantivkok. tofu, sojabönsost
runner bean [ˈrʌnəbi:n]substantivbot. rosenböna
string bean [ˌstrɪŋˈbi:n, ˈ--]substantivskärböna
vanilla bean [vəˈnɪləbi:n]substantivamer. vaniljstång
wax bean [ˈwæksbi:n]substantivbot. vaxböna
© NE Nationalencyklopedin AB