Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bean [bi:n]substböna
kidney bean [ˈkɪdnɪbi:n]substkidney bean slags böna, rosenböna
string bean [ˌstrɪŋˈbi:n]substskärböna
butter bean [ˈbʌtəbi:n]substslags stor limaböna, vaxböna
soya bean [ˈsɔɪəbi:n] och soybean [ˈsɔɪbi:n]substsojaböna
haricot [ˈhærɪkəʊ]substharicot bean skärböna, brytböna
scarlet [ˈskɑ:lət]substscharlakansrött
[ˈskɑ:lət]adjektivscharlakansrödscarlet fever scharlakansfeberscarlet runner bean el. scarlet runner bot. rosenböna
runner [ˈrʌnə]substsport. m.m. löparesmugglare ofta i sammansättningar <gunrunner>bordlöparemed på släde, skridskoskenabot.scarlet runner el. runner bean rosenbönatekn. löpring, löprulle; glidstång
French [frentʃ]adjektivfranskFrench bean skärböna, haricot vertFrench fried el. French fries pommes fritesFrench horn musik. valthorntake French leave vard. smita, avdunstaFrench roll småfranskaFrench stick baguetteFrench toast kok. fattiga riddare
[frentʃ]substfranska språketthe French fransmännen
© NE Nationalencyklopedin AB