Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bat [bæt]substantivfladdermus; läderlapp[as] blind as a bat totalt blindhave bats in the belfry vard. ha tomtar på loftetsl. käring <old bat>
2 bat [bæt]substantivkricket. m.m. slagträ, bollträ; bordtennis. racketoff one's own bat a) på eget bevåg b) på egen handright off the bat el. off the bat amer. på stående fot, omedelbartsl. fartat a fair bat med en himla fart
intransitivt verbkricket. o.d. slå, vara inne [som slagman]
3 bat [bæt]transitivt verbvard.bat the eyes blinka [med ögonen]without batting an eyelid utan att blinka (förändra en min)
vampire bat [ˈvæmpaɪəbæt]substantivzool.se vampire
fruit bat [ˈfru:tbæt]substantivzool. flygande hund, fladdermus
vampire [ˈvæmpaɪə]substantivvampyr, blodsugarezool. vampyr slags fladdermus <äv.vampire bat>
blind [blaɪnd]adjektivblind <blind in (ibl. of) one eye (på ena ögat)>blind as a bat, se under batbildl. blind <blind to (för) sb's faults, blind faith, blind forces>; besinningslös <blind rage>turn a blind eye to sth blunda för ngt, inte låtsas se ngtdold, hemlig; osynlig <a blind ditch>; undangömdutan öppning[ar] (fönster, utgång), slät vägghe did not take a blind bit of notice of it han brydde sig inte ett dugg om detnot say a blind word inte säga flaskavard.blind el. blind to the world dödfull, stupfull, plakat
adverbblind drunk vard. dödfull
substantivrullgardin; markisVenetian blind persienn, spjäljalusisvepskäl, förevändning; täckmantel
transitivt verbgöra blind; bländabe blinded äv. bli blind, förlora synenbildl. förblinda, blända; bedrablind sb to göra ngn blind förblind oneself to blunda för
© NE Nationalencyklopedin AB