Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

basket [ˈbɑ:skɪt]substantivkorg; på ballong äv. gondol; i sammansättn. korg-, flät-, flätverks-basket of currencies valutakorg
laundry basket [ˈlɔ:ndrɪˌbɑ:skɪt]substantivtvättkorg
linen basket [ˈlɪnɪnˌbɑ:skɪt]substantivtvättkorg
clothes basket [ˈkləʊðzˌbɑ:skɪt]substantivtvättkorg
work basket [ˈwɜ:kˌbɑ:skɪt]substantivsykorg
hanging basket [ˌhæŋɪŋˈbɑ:skɪt]substantivampel
basket case [ˈbɑ:skɪtkeɪs]substantivsl. nervvrak
Moses basket [ˈməʊzɪzˌbɑ:skɪt]substantiv[bärbar] babykorg
chip basket [ˈtʃɪpˌbɑ:skɪt]substantivkorg för fritering av pommes fritesspånkorg
waste-paper basket [ˌweɪstˈpeɪpəˌbɑ:skɪt]substantivpapperskorg
© NE Nationalencyklopedin AB