Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

barrel [ˈbærəl]substfat, tunnagevärspipa, eldrör
barrel organ [ˈbærəlˌɔ:gən]substpositiv
2 lock [lɒk]substlåsunder lock and key inom lås och bomput sth under lock and key låsa in ngtlock, stock and barrel rubb och stubbsluss
[lɒk]verblåsa, stänga med låslock out a) låsa ut b) lockoutalock up a) låsa till, stänga till <lock up a room> b) låsa in, spärra in <lock up a prisoner>gå i lås, låsas, gå att låsalock up låsa efter siglåsa sig
© NE Nationalencyklopedin AB