Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bareheaded [ˌbeəˈhedɪd]adjektivbarhuvad
headed [ˈhedɪd]adjektiv och perfekt participvanl. i sammansättn. med…huvud, -huvad <bareheaded>; -hövdad <twoheaded>; med… hår <curlyheaded>; jfr clear-headedm.fl.
© NE Nationalencyklopedin AB