Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

underground [ˌʌndəˈgraʊnd]adverbunder jorden <go underground>
[ˈʌndəgraʊnd]adjektivunderjordisk, underjords-tunnelbane-, T-bane- <underground station>underground railway tunnelbanaunderjordisk, hemligunderground movement polit. underjordisk motståndsrörelse
[ˈʌndəgraʊnd]substtunnelbana, T-banapolit. underjordisk motståndsrörelse
© NE Nationalencyklopedin AB