Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bail [beɪl]transitivt verbösa [ut] <bail water>ösa, länsa <bail a boat>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv.:bail outösa [ut] <bail water out>ösa, länsa <bail out a boat>flyg.,se bale
2 bail [beɪl]jur.substantivborgen som säkerhet för anhållens inställelse inför rättaadmit to bail el. let out on bail försätta på fri fot mot borgengo bail el. stand bail gå i (ställa) borgenrefuse bail vägra frisläppande mot borgen
transitivt verbbail out utverka frihet åt anhållen genom att ställa borgen för honom
bail bandit [ˈbeɪlˌbændɪt]substantivvard. person som begår brott medan han (hon) är frigiven mot borgen
remand [rɪˈmɑ:nd]transitivt verbåtersända; spec. jur. skicka tillbaka [i häkte]remand in custody häktaremand on bail frige mot borgensubstantivjur.be held on remand sitta i rannsakningshäkte
© NE Nationalencyklopedin AB