Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bachelor [ˈbætʃələ]substungkarlBachelor of Arts (Science) ungefär filosofie kandidat
confirmed [kənˈfɜ:md]adjektivinbiten <confirmed bachelor>
staidsteɪdadjektivstadgad och gammalmodig <a staid old bachelor>
BA [ˌbi:ˈeɪ]förk. för Bachelor of Artsungefär fil. kand.
B.Sc. [ˌbi:esˈsi:]förk. för Bachelor of Scienceungefär fil. kand. i naturvetenskapliga ämnen
MB [ˌemˈbi:] (förk. för Bachelor of Medicine) ungefär medicine kandidatförk.med. kand.data. förk. för megabyte
© NE Nationalencyklopedin AB