Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

audience [ˈɔ:djəns]substpublik, åhöraretittare, lyssnareobtain an audience with få audiens hos
enthralɪnˈθrɔ:l (-ll-)verbhålla trollbunden <enthral one’s audience>, fängsla
yawning [ˈjɔ:nɪŋ]adjektivgäspande <a yawning audience>gapande <a yawning abyss>
thrill [θrɪl]verbfå att rysa av spänning <the film thrilled the audience>
[θrɪl]substspänningit gave me a thrill jag tyckte det var spännande
capacitykəˈpæsətɪsubstutrymmeseating capacity antalet sittplatserfilled to capacity fullsattkapacitetegenskap, ställningin the capacity of i egenskap av (före subst.)capacity house el. capacity audience fullsatt hus
win [wɪn] (won won el. winning)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvinna, vinna i (vid) <win the election>; segra; erövrawin the day vinna slaget, hemföra segernwin a trick ta hem ett trick i kortspel2win sb over vinna ngn för sin sak, få ngn med sig <he soon won the audience over>win sb over to one’s side få ngn över på sin sidawin sb round få ngn med sig
[wɪn]substvard.sport. segervinst <a win on the pools>
© NE Nationalencyklopedin AB