Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

attend [əˈtend]verbbevista, besöka, var med pånärvara, delta iattend school gå i skolanwellattended välbesöktattend on passa upp påattend to a) expediera <attend to a customer> b) sköta omvårda, sköta om
1 mass [mæs]subst   (ofta Mass) kyrkl. el. musik. mässaattend mass gå i mässansay mass läsa mässan
lecture [ˈlektʃə]substföreläsning, föredrag <on om, över>lecture hall el. lecture room föreläsningssalattend lectures gå på föreläsningardeliver a lecture el. give a lecture hålla en föreläsningstraffpredikan
[ˈlektʃə]verbföreläsa, föreläsa för <on om, över>läxa upp
© NE Nationalencyklopedin AB