Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

association [əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n, -əʊʃɪ-]substantivförening, förbund, sällskap, samfundförenande; förening, sammanslutning; associeringförbindelse; umgänge, samröreassociation, tankeförbindelse; samband, anknytning
association agreement [əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)nəˌgri:mənt]substantivassocieringsavtal
housing association [ˈhaʊzɪŋəsəʊsɪˌeɪʃ(ə)n]substantivbostadsrättsförening
Press Association [ˈpresəˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n]substantivThe Press Association namn på de brittiska tidningarnas telegrambyrå
Association football [əˌsəʊsɪeɪʃ(ə)nˈfʊtbɔ:l]substantivvanlig fotboll i motsats till rugby el. amerikansk fotboll
Parent-Teacher Association [ˌpeər(ə)ntˈti:tʃə əˌsəʊsɪˈeɪʃ(ə)n] (förk.PTA)substantivskol. föräldraförening, hem- och skolaförening
PTA [ˌpi:ti:ˈeɪ]förk. för Parent-Teacher Association
AFC [ˌeɪefˈsi:]förk. för Association Football Club
Assoc.förk. för associate, associated, association
EFTA [ˈeftə]förk. för European Free Trade AssociationEFTA
© NE Nationalencyklopedin AB