Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

association [əˌsəʊsɪˈeɪʃən]substförening, sammanslutningförbundAssociation football vanlig fotboll i motsats till rugbyin association with i samband medassociation
YMCA [ˌwaɪˈemˌsi:ˈeɪ]förk. för Young Men’s Christian AssociationKFUM
YWCA [ˌwaɪˈdʌblju:ˌsi:ˈeɪ]förk. för Young Women’s Christian AssociationKFUK
athletic [æθˈletɪk]adjektivathletic association idrottsföreningspänstig, atletisk
soccer [ˈsɒkə]subst (vard.kortform för Association football); vanlig fotboll i motsats till rugby el. amerikansk fotboll
© NE Nationalencyklopedin AB