Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

assembly [əˈsemblɪ]substantivsammanträde; sammankomst, möte; skol. morgonsamlingfreedom of assembly el. right of assembly mötesfrihetplace of assembly samlingsplats[för]samling; sällskaprepresentantförsamling lagstiftande särskilt i vissa stater i USA <äv. General Assembly>consultative assembly rådgivande församlingmontering, hopsättning
self-assembly [ˌselfəˈsemblɪ]adjektivself-assembly furniture omonterade möbler
assembly line [əˈsemblɪlaɪn]substantivmonteringsband, löpande band
assembly room [əˈsemblɪru:m]substantivfestsal, gillesalpl. assembly rooms äv. festvåningmonteringsrum i fabrik o.d.
General Assembly [ˌdʒen(ə)r(ə)ləˈsemblɪ]substantivrepresentantförsamling lagstiftande särskilt i vissa stater i USAthe UN General Assembly FN:s generalförsamling
assembly hall [əˈsemblɪhɔ:l]substantivskol. samlingssal, aulamonteringshall i fabrik o.d.
right of assembly [ˌraɪtəvəˈsemblɪ]substantivförsamlingsrätt
legislative [ˈledʒɪslətɪv, -leɪt-]adjektivlagstiftande; lagstiftnings- <legislative reforms>; legislativlegislative body el. legislative assembly lagstiftande församling
constituent [kənˈstɪtjʊənt]substantivbeståndsdelvalman, väljare
adjektivbestånds-, integrerande <constituent part>konstituerande <constituent assembly>väljande, val-, valmans-constituent body valkorporation
hall [hɔ:l]substantiventré, [för]hall, farstu, vestibulsal för banketter o.d., hall; aula, [samlings]lokal <assembly hall>concert hall konserthustown hall el. city hall stadshus, rådhusuniv. a) [college]matsal b) mindre college c) studentlokal, studentbyggnadhall of residence studenthem
© NE Nationalencyklopedin AB