Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

as [æz, obetonat əz]adverb och konjunktion, lika <I’m as tall as you>twice as heavy två gånger så tungjämförande som <I’m as tall as you>såsom, till exempeltry as he might hur han än försöktetid just när (som)orsak eftersom, <as you are late you won’t get any dinner>
[æz, obetonat əz]pronomensom <the same as>, såsomsuch as sådant som, sådana som
[æz, obetonat əz]särskilda uttryck:as for vad beträffaras good as så gott somas if som omas it is redan nuas it were så att sägaas regards el. as to vad beträffaras yet ännu så länge
pikestaff [ˈpaɪkstɑ:f]subst, as plain as a pikestaff solklart
ditchwater [ˈdɪtʃˌwɔ:tə]substas dull as ditchwater vard. dödtråkig
winking [ˈwɪŋkɪŋ]substblinkningas easy as winking lekande lätt
gold [gəʊld]substguldas good as gold förfärligt snäll
carrion [ˈkærɪən]substkadaver, as
Punch [pʌntʃ]Punch and Judy show ungefär kasperteateras pleased as Punch vard. storbelåtenas proud as Punch vard. jättestolt
mule [mju:l]substmula, mulåsnaas stubborn (obstinate) as a mule envis som synden
hatter [ˈhætə]substhattmakareas mad as a hatter spritt språngande galen
pea [pi:]substärt, ärtaas like as two peas så lika som två bär
© NE Nationalencyklopedin AB