Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

arrogant [ˈærəgənt]adjektivarrogant, övermodig
moi [mwɑ:]pronomenvard. el. skämts. (fr.) jag <`arrogant – moi?', John and moi>
cavalier [ˌkævəˈlɪə]adjektivstolt, övermodig, överlägsen <arrogant and cavalier attitude>; självrådig, nonchalant <cavalier treatment>
presumptuous [prɪˈzʌm(p)tjʊəs]adjektivförmäten, djärv; [alltför] självsäker, övermodig, arrogant
© NE Nationalencyklopedin AB