Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 arms [ɑ:mz]substantiv i pluralvapen; i kommando gevärsmall arms handeldvapenin arms el. up in arms el. under arms i (under) vapen, väpnad, färdig till stridbe up in arms about (over) bildl. vara på krigsstigen mot; vara upprörd överrise up in arms bildl. rusta sig till stridpresent arms! skyldra gevär!take up arms gripa till vapenherald. vapen <the arms of a town>pl. av arm
1 arms [ɑ:mz]substantiv i pluralav arm
arms control [ˈɑ:mzkənˌtrəʊl]substantivrustningskontroll
arms race [ˈɑ:mzreɪs]substantivkapprustning
arms deal [ˈɑ:mzdi:l]substantivvapenaffär transaktion
arms reduction [ˈɑ:mzrɪˌdʌkʃ(ə)n]substantivnedrustning
small-arms [ˈsmɔ:lɑ:mz]substantiv i pluralmil. handeldvapensmall-arms factory gevärsfabrik, gevärsfaktori
man-at-arms [ˌmænətˈɑ:mz] (pl. men-at-arms)substantivsoldat
comrade-in-arms [ˌkɒmreɪdɪnˈɑ:mz] (pl. comrades-in-arms)substantivvapenbroder
coat of arms [ˌkəʊtəvˈɑ:mz] (pl. coats of arms)substantivvapensköld, vapen
© NE Nationalencyklopedin AB