Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

comrade-in-arms [ˌkɒmreɪdɪnˈɑ:mz]substvapenbroder
cachekæʃsubstarms cache vapengömma
2 arm [ɑ:m]substpl. arms vapenarms race kapprustningbe up in arms against vara på krigsstigen mot
[ɑ:m]verbbeväpnarusta
outstretched [ˈaʊtstretʃt]adjektivwith outstretched arms med utsträckta armar
flex [fleks]substelektr. sladd
[fleks]verbböja <flex one’s arms>; spänna muskel
shoulderˈʃəʊldəsubstskuldra, axelshoulder of mutton fårbogvägkant
ˈʃəʊldəverblägga över axeln <shoulder a burden>, axlashoulder arms! mil. på axel gevär!shoulder one’s way knuffa sig framta på sig <shoulder the blame>
coat [kəʊt]substrock, kappakavajcoat of arms vapensköld, vapenpå djur pälslager, skiktapply a coat of paint to stryka färg på
[kəʊt]verbtäcka, belägga, bestryka
your [jɔ:, obetonat ]pronomendin, erYour Excellency Ers ExcellensYour Majesty Ers Majestätmotsvarar you i betydelsen ’man’ sinyou can’t alter your nature man kan inte ändra sin natur; ens <your arms get tired sometimes>
wide [waɪd]adjektivvid, vidsträckt, vittomfattande <wide interests>; stor <wide experience>, rik, omfattandewide screen vidfilmsdukthe wide world stora vida världenbred <a wide river>
[waɪd]adverbvida omkring; vitt; långt <of från>; långt bredvidfall wide of the mark a) falla långt vid sidan, gå fel, missa <the shot went wide> b) vara ett slag i luftenwide apart vitt skilda, långt ifrån varandra; utbreddaarms wide apart med utbredda armarwide awake klarvakenwide open vidöppen, på vid gavelwith eyes wide open med uppspärrade ögonhe left himself wide open han gav en blotta på sig
throw [θrəʊ] (threw thrown)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta, slunga, slänga; störta <throw oneself into>throw oneself on sb kasta sig över ngnthrow one’s arms round sb slå armarna om ngn2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta av <the horse threw its rider>; kasta omkull <he threw his opponent>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasbygga, slå <throw a bridge across a river>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. ställa till, hathrow a party for sb ställa till med fest för ngn
[θrəʊ] (threw thrown)
verb (med adv. o. prep.)throw aboutthrow awaykasta bort, hälla bortit is labour thrown away det är bortkastad mödathrow inkasta inyou get that thrown in man får det på köpetfotb. göra inkastthrow offkasta av, kasta bort; kasta av sig <he threw off his coat>bli av med, bli kvittI can’t throw off this cold jag blir inte kvitt den här förkylningenthrow outkasta ut, köra ut, köra bortthrow sb out of work göra ngn arbetslössända ut <throw out light>, utstråla <throw out heat>kasta fram, komma med <throw out a remark>throw overavvisa, överge, ge upp <throw over a plan>göra slut med, ge på båten <she threw over her boyfriend>throw upkasta upp, slänga upplyfta, höja <she threw up her head>kräkas upp, kasta upp, kräkasge upp, sluta <throw up one’s job>
[θrəʊ]substkaststake everything on one throw sätta allt på ett kort, sätta allt på ett bräde
© NE Nationalencyklopedin AB