Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 arm [ɑ:m]substarmkeep sb at arm’s length hålla ngn på avståndärmarmstöd
2 arm [ɑ:m]substpl. arms vapenarms race kapprustningbe up in arms against vara på krigsstigen mot
[ɑ:m]verbbeväpnarusta
off-hand [ˌɒfˈhænd]adverb och adjektivpå rak armnonchalant
pick-up [ˈpɪkʌp]substpå skivspelare pickuppick-up arm tonarmpickup liten, öppen varubil
2 cuff [kʌf]substärmuppslagoff the cuff a) på rak arm b) utom protokolletmanschettamer. byxuppslag
limb [lɪm]substlem, arm, benbe out on a limb vara illa ute, vara på farliga vägar
sling [slɪŋ] (slung slung)verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasslunga, slänga, kasta
[slɪŋ]substslunga; slangbågemed. mitellacarry one’s arm in a sling ha armen i band
jab [dʒæb] (-bb-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasstöta; slå, slå till, stöta till2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasboxn. jabba <at mot>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka <jab a needle into one’s arm>
[dʒæb]subststöt, slagboxn. jabbvard. stick injektion, sprutahave a jab få en spruta
twist [twɪst]substvridninghe gave my arm a twist han vred om armen på miga story with a twist en historia med en oväntad poängkrök <a twist in the road>vrickning
[twɪst]verbsno, vrida; vrida ur <twist a wet cloth>twist sb’s arm a) vrida om armen på ngn b) utöva påtryckningar på ngntwist and turn vrida och vränga påtvinna, fläta ihop, fläta samman <into till>vira, linda <round kring>sno sig, slingra sig, vrida sigtwist and turn el. twist slingra sig framvrida ur led, vricka; förvridaI have twisted my ankle jag har vrickat foten
my [maɪ, obetonat ]pronomenminI broke my arm jag bröt armenI cut my finger jag skar mig i fingretwithout my knowing it utan att jag vet (visste) om detyes, my dear! ja, kära du!
[maɪ]interjektionmy! oh!, tänk!, oj då!
© NE Nationalencyklopedin AB