Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

areaˈeərɪəsubstyta, arealområde, traktarea code amer. riktnummershopping area affärskvarter
rest area [ˈrestˌeərɪə]substtrafik., amer. rastplats
built-up [ˈbɪltʌp]adjektivtättbebyggdbuilt-up area tättbebyggt område
catchment [ˈkætʃmənt]substcatchment area skolas, sjukhus etc. upptagningsområde
depressed [dɪˈprest]adjektivdeprimerad, deppigdepressed area krisdrabbat område med arbetslöshet
smokefree [ˈsməʊkfri:]adjektivsmokefree area el. smokefree zone rökfritt område på t.ex. arbetsplats
suburban [səˈbɜ:bən]adjektivförorts-, förstads-suburban area a) förortsområde b) ytterområdeneds. småstadsaktig
stricken [ˈstrɪkən]adjektivolycksdrabbad <a stricken area>stricken with panic gripen av panik
LAN [læn]substskiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. psa-group saknasförk. för local area networkdata. lokalt datornät, LAN
code [kəʊd]substkod, chifferspråkdialling code el. amer.area code tele. riktnummerinternational code tele. landsnummer
[kəʊd]verbkoda, chiffrera
© NE Nationalencyklopedin AB