Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

are [ɑ:, obetonat ə]they/we/you are de/vi/du (ni) är; se vidare be
they’re [ðeə]= they are
aren’t [ɑ:nt]= are not
we’re [wɪə]= we are
you’re [jɔ:, jʊə]= you are
’re [ə]= are <they’re, we’re>
afoot [əˈfʊt]adverb och adjektivpå gång <plans are afoot>
quits [kwɪts]adjektivkvitt <we are quits now>
ain’t [eɪnt]vard. el. dialektaltför am (are, is) not, have not, has not
acoustics [əˈku:stɪks] ((med verb i pl.))substljudförhållande akustik <the acoustics here are good>
© NE Nationalencyklopedin AB