Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 are [ɑ:]substantivar ytmått
1 are [beton. ɑ:, obeton. ə]pl. o. 2 person sg. pres. av be
we're [wɪə]= we are
they're [ðeə, ˈðeɪə]= they are
're [ə]= are <they're, we're>
gatekeeper [ˈgeɪtˌki:pə]substantivgrindvakt[are], portvakt
lock-keeper [ˈlɒkˌki:pə]substantivslussvakt[are]
steepen [ˈsti:p(ə)n]intransitivt verbbli brant[are]transitivt verbgöra brant[are]
Brazilian [brəˈzɪlɪən]adjektivbrasiliansksubstantivbrasilian[are]; brasilianska kvinna
Milanese [ˌmɪləˈni:z]adjektivmilanesisk (pl. Milanese)substantivmilanes[are]
© NE Nationalencyklopedin AB