Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anywhere [ˈenɪweə]adverbnågonstansanywhere else någon annanstansnot anywhere near so good inte på långt när så bravar som helst
2 stick [stɪk] (stuck stuck)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassticka, köra <stick a fork into a potato>; stoppa <stick one’s hands into one’s pockets>; sätta, ställa, lägga <you can stick it anywhere you like>2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklistra, klistra upp, fästa, limma faststick no bills! affischering förbjuden!stick a stamp on a letter sätta ett frimärke på ett brev3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvard. stå ut med, tåla <I can’t stick that fellow!>4I got stuck vard. jag blev ställd, jag körde fastbe stuck for sakna, plötsligt stå där utanbe stuck with vard. få på halsen, få dras med5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknassitta fast, fastna <the key stuck in the lock>, sätta sig fast <the door has stuck>, kärva6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasklibba fast7stick around vard. dröja kvar, stanna kvar
[stɪk] (stuck stuck)
verb (med adv. o. prep.)stick atvard. hålla på med, ligga i med <stick at one’s work>stick at nothing inte sky några medelstick by sbvard. vara lojal mot ngnstick outräcka ut <stick one’s tongue out>, sticka ut; skjuta ut; puta uthålla ut, härda utit sticks out a mile vard. det syns lång vägstick out for higher wages envist hålla fast vid sina krav på högre lönstick tohålla sig till <stick to the point, stick to the truth>stick to one’s promise el. stick to one’s word hålla sitt löftestick togethervard. hålla ihopstick upsticka upp, skjuta uppstick up for vard. försvara, ta i försvar, stödja <stick up for a friend>
© NE Nationalencyklopedin AB