Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anyone [ˈenɪwʌn]pronomense anybody
repeat [rɪˈpi:t]verbupprepa, repeteraföra vidare <don’t repeat this to anyone>radio. el. tv. ge i reprisonions repeat on me jag får uppstötningar av lök
[rɪˈpi:t]substupprepningradio. el. tv. repris
© NE Nationalencyklopedin AB