Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

kingdom [ˈkɪŋdəm]substkungarike, kungadömethe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlandrikethe kingdom of heaven himmelriketnaturv.the animal djurriketthe mineral kingdom mineralriketthe vegetable kingdom växtriket
animal [ˈænəml]substdjur
[ˈænəml]adjektivthe animal kingdom djurriket
© NE Nationalencyklopedin AB