Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

animal kingdom [ˌænəm(ə)lˈkɪŋdəm]substantivthe animal kingdom djurriket
kingdom [ˈkɪŋdəm]substantivkungarike, konungarike; kungadömethe kingdom of Sweden kungariket Sverigebildl. rike, välde; områdethe kingdom of darkness mörkrets väldethe kingdom of God Guds rikethe kingdom of heaven himmelriketkingdom come livet efter dettathy kingdom come bibl. tillkomme ditt rikeblow sb (sth) to kingdom come vard. göra mos av ngn (ngt)wait till kingdom come vard. vänta i evighetnaturv. rikethe animal, vegetable, and mineral kingdoms djur-, växt- och mineralriket
© NE Nationalencyklopedin AB