Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

angled [ˈæŋgld]adjektivbildl. vinklad
right-angled [ˌraɪtˈæŋgld, attr. ˈ-ˌ--]adjektivrätvinklig <right-angled triangle>a right-angled bend en 90-graders kurva
© NE Nationalencyklopedin AB