Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 angle [ˈæŋgl]verbmeta, fiska med krok
1 angle [ˈæŋgl]substvinkelat right angles i rät vinkelsynvinkel
wide-angle [ˈwaɪdˌæŋgl]adjektivwide-angle lens vidvinkelobjektiv
angle-parking [ˈæŋglˌpɑ:kɪŋ]substtrafik. snedparkering
© NE Nationalencyklopedin AB