Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

and [ənd, ən, betonat ænd]konjunktionochand so on el. and so forth och så vidareförk.osv.
hit-and-run [ˌhɪtənˈrʌn]adjektivtrafik.hit-and-run case fall av smitninghit-and-run driver smitare
out-and-out [ˌaʊtnˈaʊt]adjektivvard. tvättäkta <an out-and-out Londoner>, renodlad <an out-and-out swindler>
down-and-out [ˌdaʊnənˈaʊt]substfattiglapp
cash-and-carry [ˌkæʃənˈkærɪ]substhämtköp
hide-and-seek [ˌhaɪdənˈsi:k]substkurragömma
hard-and-fast [ˌhɑ:dənˈfɑ:st]adjektivorubblig, benhård <hard-and-fast rules>
wait-and-see [ˌweɪtənˈsi:]adjektivpursue a wait-and-see policy inta en avvaktande hållning
up-and-coming [ˌʌpənˈkʌmɪŋ]adjektivlovande <an up-and-coming author>
park-and-ride [ˌpɑ:kəndˈraɪd]adjektivthe park-and-ride system infartsparkering
© NE Nationalencyklopedin AB