Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

analysis [əˈnæləsɪs] (pl. analyses)substanalys
penetrating [ˈpenətreɪtɪŋ]adjektivgenomträngande, skarpskarpsinnig <penetrating analysis>
2 close [kləʊs]adjektivnära <a close relative>, intimbe close to sb stå ngn näraat close quarters el. at close range på nära hållit was a close shave vard. det var nära ögattätingående, grundlig <close investigation>, noggrann <close analysis>, nära <a close resemblance>kvav, kvalmigmycket jämn <a close contest, a close finish>the close season olaga tid för jakt el. fiske
[kləʊs]adverbtätt, nära, strax <by, to intill; on, upon efter>close together tätt ihopclose at hand a) strax intill b) nära föreståendeclose on sb’s heels tätt i hälarna på ngnclose on inemot, uppemot <close on 100>she is close on fifty hon närmar sig femtio
© NE Nationalencyklopedin AB