Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

anal [ˈeɪn(ə)l]adjektivanal, anal- <anal fin, anal sex>anal orifice el. anal opening analöppningbildl. petig
anal-retentive [ˌeɪn(ə)lrɪˈtentɪv]adjektivpetig
sodomize [ˈsɒdəmaɪz]transitivt verbha analt samlag med; utsätta för anal våldtäkt
eroticism [ɪˈrɒtɪsɪz(ə)m]substantiverotisk natur (läggning)erotiskt inslag, erotik <the eroticism in his poetry>erotisk driftanal eroticism analerotik
© NE Nationalencyklopedin AB