Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

altitude [ˈæltɪtju:d]substantivhöjd över havet el. horisonten <we're now flying at an altitude of 10,000 feet>, altitudthe plane lost altitude rapidly planet förlorade snabbt höjdpl. altitudes vanl. höjd[er] <mountain altitudes>höghet, hög ställning
cruising altitude [ˈkru:zɪŋˌæltɪtju:d]substantivflyg. marschhöjd
© NE Nationalencyklopedin AB