Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

warden [ˈwɔ:dn]substföreståndare, uppsyningsmanair-raid warden ungefär ordningsman vid civilförsvarettraffic warden trafikvakt, lapplisaamer. fängelsedirektör
clear [klɪə]adjektivklar, ren, tydligfri <of från> <clear of snow>; klar, öppen <clear for traffic>all clear! faran över!hel, full <six clear days>
[klɪə]verbklaraclear the air rensa luftenclear one’s throat harkla sigklarna, ljusnabefria <of från>, göra (ta) loss, reda utrensaclear the table duka avclear the way bana vägskingra sig <the clouds cleared>klarera varor i tullentäcka <clear expenses>; förtjäna nettogodkänna <the article was cleared for publication>
[klɪə]verb (med adv. o. prep.)clear awayröja undan, ta bort, rensa bortduka avdra bort, skingra sigclear offclear outrensa ut, rensa bortvard. sticka, dunstaclear off! el. clear out! stick!clear upordna, städa, göra rent iklargöra, reda uppklarna
© NE Nationalencyklopedin AB