Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ago [əˈgəʊ]adverbför…sedanlong ago för länge sedanit was years ago det var för flera år sedanas long ago as 1980 redan 1980
year [jɪə]substår, årtal, årgångyear of birth födelseårfor years and years el. for donkey’s years i många herrans årlast year i fjol, förra åretthis year i åra year or two ago för ett par år sedanyears ago för flera (många) år sedanyear after year år efter åryear by year år för årby next year till nästa år, senast nästa årfor yearsspec. amer.in years i åratal, på många årin the year 2000 år 2000she did it in two years hon gjorde det på två årin two years time om två årof late years el. of recent years på (under) senare år
week [wi:k]substveckalast week förra veckanlast Sunday week i söndags för en vecka sedanthis week i veckan, den här veckantoday week el. a week today i dag om en veckaa week ago today i dag för en vecka sedanweek by week vecka för veckabe paid by the week få betalt per veckait went on for weeks det pågick i veckornever (not once) in a week of Sundays vard. aldrig någonsin, aldrig i livet
2 long [lɒŋ]adjektivlång; längd- <long jump>
[lɒŋ]substthe long and short of it summan av kardemumman, kontentan
[lɒŋ]adverblängelong live the King! leve kungen!he had not long eaten han hade nyss ätithelan hour long en hel timmeall day long hela dagen
[lɒŋ]adjektiv och subst och adverbi diverse förbindelser:I shan’t be long el. I won’t be long jag är strax tillbakabe long about sth hålla på länge med ngtit was not long before he came det dröjde inte länge förrän han komhe was not long coming han lät inte vänta på sigtake long ta lång tidlong ago för länge sedanas long så lång tid <three times as long>as long as el. so long as a) så länge, så länge som <stay as long as you like>, lika länge som <she stayed as long as I did> b) om…bara <you may borrow the book so long as you keep it clean>as long as 10 years ago redan för 10 år sedanbefore long inom kort, snartfor long länge; på längeso long! vard. hej så länge!
old [əʊld] (komparativ o. superlativ older, oldestibland elder, eldest, se dessa ord)adjektiv1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgammalold boy a) gammal elev <the school’s old boys> b) vard. gammal farbror, gamlingold boy (chap, fellow, man)! vard. gamle vän!, gamle gosse!old girl! vard. flicka lilla!, lilla gumman!he’s an old hand vard. han är gammal i gametmy old man a) farsan, min farsa b) gubben, min gubbe makeany old thing vard. vad katten som helstthe Old World Gamla världen2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastidigare, f.d. <our old head retired ten years ago>
[əʊld]substin days of old el. in times of old fordom, i gamla tiderI know him of old jag känner honom sedan gammalt
that [ðæt, obetonat ðət]pronomen (pl. those) den där, det där; denne, denna, detta; den, det <that happened long ago>; <that is not the case>pl. those de där, dessa; dethat is to say el. that is det vill säga, dvs., alltsåand that’s that! och därmed basta!; och hör sen!; så var det med den saken!he is not so stupid as all that så dum är han intewhat of that? än sen då?the rapidity of light is greater than that of sound ljusets hastighet är större än ljudetsmy car and that of my friend (friend’s) min och min väns bilsom <the only thing that I can see, the only person that I can see>, vilken, vilket, vilkaall that I heard allt vad (allt det, allt som) jag hördesåvitt, vad <he has never been here that I know of>
[ðæt, obetonat ðət]konjunktionatt <she said that she would come>som <it was there that I first saw him>, när, <now that I think of it, he was there>eftersomwhat have I done that he should insult me? vad har jag gjort eftersom han var så oförskämd mot mig?omI don’t know that I do jag vet inte om jag gör det
[ðæt, obetonat ðət]adverbvard. så pass <that far, that much>he’s not that good el. he’s not all that good så bra är han inte, han är inte så värst bra
© NE Nationalencyklopedin AB