Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

agency [ˈeɪdʒənsɪ]substagentur, organ, byrå t.ex. inom FNförmedlinginverkan
ticket agency [ˈtɪkɪtˌeɪdʒənsɪ]substbiljettkontor
press agency [ˈpresˌeɪdʒənsɪ]substnyhetsbyrå
news agency [ˈnju:zˌeɪdʒənsɪ]substnyhetsbyrå, telegrambyrå
advertising [ˈædvətaɪzɪŋ]substannonsering, reklamadvertising agency annonsbyrå
tourist [ˈtʊərɪst]substturisttourist agency resebyrå, turistbyrå
CIA [ˌsi:aɪˈeɪ]förk. för Central Intelligence AgencyCIA den federala underrättelsetjänsten i USA
employment [ɪmˈplɔɪmənt]substsysselsättning, arbeteemployment agency el. employment bureau arbetsförmedlingsbyråanvändning
travel [ˈtrævl] (-ll-, amer. -l-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa, färdas, åka, fara; om t.ex. ljus, ljud , röra sig2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasresa omkring i3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknastillryggalägga <travel great distances>
[ˈtrævl]substresande, att resa, resor <enrich one’s mind by travel>pl. travels resor <during my travels>book of travel reseskildringtravel agency el. travel bureau resebyråtravel agent resebyråmantravel sickness åksjuka
© NE Nationalencyklopedin AB