Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

old-age [ˌəʊldˈeɪdʒ]adjektivold-age pension [ˌəʊldeɪdʒˈpenʃən]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasförr ålderspension, folkpension
age [eɪdʒ]substålderold age ålderdom, ålderdomencome of age bli myndigten years of age tio år gammalunder age minderårigtid <the Ice Age>the atomic age atomåldernthe Middle Ages medeltidenfor ages i (på) evigheter
[eɪdʒ]verbåldrasgöra gammal
© NE Nationalencyklopedin AB