Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

age [eɪdʒ]substålderold age ålderdom, ålderdomencome of age bli myndigten years of age tio år gammalunder age minderårigtid <the Ice Age>the atomic age atomåldernthe Middle Ages medeltidenfor ages i (på) evigheter
[eɪdʒ]verbåldrasgöra gammal
ice age [ˈaɪseɪdʒ]substistid
under-age [ˌʌndərˈeɪdʒ]adjektivomyndig, minderårig
old-age [ˌəʊldˈeɪdʒ]adjektivold-age pension [ˌəʊldeɪdʒˈpenʃən]skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. ipa-group saknasförr ålderspension, folkpension
preschool [ˈpri:sku:l]adjektivförskole- <preschool age>
[ˈpri:sku:l]substförskola
retirement [rɪˈtaɪəmənt]substavskildhetlive in retirement leva tillbakadragetavgång, pensioneringretirement age pensionsålderretirement pension ålderspension
1 tender [ˈtendə]adjektivmör <a tender steak>; öm <a tender spot>a tender age en späd ålderömsint
mental [ˈmentl]adjektivmental, psykisk, själslig, andligmental age intelligensåldermental arithmetic huvudräkningmental work intellektuellt arbete
Victorian [vɪkˈtɔ:rɪən]adjektivviktoriansk från (karakteristisk för) drottning Viktorias tid 1837-1901 <the Victorian age, the Victorian period>
[vɪkˈtɔ:rɪən]substviktorian
writing [ˈraɪtɪŋ]substskriftin writing skriftligttake down in writing skriva ner, avfatta skriftligtförfattarverksamhet, författarskaphe turned to writing at an early age han började skriva vid en tidig ålderhandstilinskrift, inskription; skriftthe writing on the wall skriften på väggen, ett dåligt omenarbete, verk <his collected writings>
[ˈraɪtɪŋ]adjektivskriv-writing materials skrivmaterial, skrivdon
© NE Nationalencyklopedin AB