Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

affiliated [əˈfɪlɪeɪtɪd]adjektivaffiliated company dotterbolagaffiliated society filial[förening]affiliated union ansluten fackförening
affiliate [əˈfɪlɪeɪt]transitivt verbuppta [i en förening] <affiliate a member>; ansluta <to, with till>, förena <with med>affiliate oneself förena (ansluta) sig <with med>be affiliated with vara knuten till
intransitivt verbse affiliate oneselfunder affiliate
substantivdotterbolag
© NE Nationalencyklopedin AB