Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 affected [əˈfektɪd]adjektivtillgjord, affekterad
1 affected [əˈfektɪd]adjektivangripenrörd, gripen <by av>påverkad
immediately [ˈɪmi:djətlɪ]adverbomedelbart, omgående, genastnärmast, omedelbart <the time immediately before the war>direkt <be immediately affected>
1 affect [əˈfekt]verbberöra, påverka, drabbagöra intryck på, röraher death affected him han tog det mycket hårt när hon dog
© NE Nationalencyklopedin AB