Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 affect [əˈfekt]verblåtsas ha, låtsas känna
1 affect [əˈfekt]verbberöra, påverka, drabbagöra intryck på, röraher death affected him han tog det mycket hårt när hon dog
where [weə]adverbvarwhere does this affect us? på vilket sätt påverkar det här oss?where ever? var i all världen?where would we be, if…? hur skulle det gå (bli) med oss om…?where to? vart?vart <where are you going?>where ever? vard. vart i all världen?där <a country where it never snows>; var <sit where you like>dit <the place where I went next was Highbury>; vart <go where you like>
© NE Nationalencyklopedin AB