Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

adopted [əˈdɒptɪd]adjektivadopterad, adoptiv- <adopted child>
adopt [əˈdɒpt]transitivt verbadoptera; anta, uppta <as såsom>have a baby adopted adoptera bort ett barnanta, lägga sig till med åsikt, vana, införa metod; uppta, låna in <adopt a new word into the language>ta i bruk <adopt new machinery>anta, godkänna <Congress adopted the new measure>
© NE Nationalencyklopedin AB