Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

admittance [ədˈmɪt(ə)ns]substantivinträde, tillträdeno admittance tillträde förbjudet, obehöriga äger ej tillträde
business [ˈbɪznəs]substantiv (utan pl.) affär[er], affärsliv[et], affärsverksamheta piece of business en affärbusiness reply card postkort med betalt svarbusiness as usual verksamheten pågår som vanligt, öppet som vanligtdo business göra affärerhe is in business for himself han är egen företagarego into business bli affärsmanon business i affärerput on business öka affärsverksamheten
(med pl. ~es) affär, [affärs]företag, firma, affärshus; butikopen a business of one's own öppna egen affär
(med pl. ~es) bransch <he is in the oil business, he is in show business>
(utan pl.) uppgift, sak; syssla; ärende <I asked him his business>; [verkligt] arbete <business before pleasure>any other business (förk.AOB) övriga ärenden på dagordningenthe business of the day dagordningencombine business with pleasure förena nytta med nöjeI made it my business to jag gjorde det till min uppgift (åtog mig) atthe means business vard. han menar allvar <about med>come on business ha ett verkligt ärendeno admittance except on business ung. obehöriga äger ej tillträdeget down to business ta itu med uppgiften o.d., komma till saken
(utan pl.) angelägenhet[er], sak; vard. svår sak <he did not know what a business it was>a bad business en sorglig historiait's no business of yours el. it's none of your business det angår dig intehave no business to inte ha någon rätt (anledning) attyou have no business here el. you have no business to come here du har ingenting här att göramake a great business out of el. make a big business out of göra stor affär (stort väsen) avmind your own business! vard. sköt du ditt!, lägg dig inte i det här!send sb about his business köra bort (avfärda) ngnsick of the whole business trött (less) på alltsammans (hela historien)attend to one's business el. go about one's business sköta sina [egna] angelägenheterlike nobody's business vard. som bara den
© NE Nationalencyklopedin AB