Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

addition [əˈdɪʃ(ə)n]substantivtillägg, tillsats, tillskott; tilläggande, [till]ökning; tillsättningan addition to the family tillökning i familjenin addition dessutom, därtillin addition there will be… härtill (därtill) kommer…, dessutom tillkommer…in addition to förutommatem. addition
addition sign [əˈdɪʃ(ə)nsaɪn]substantivmatem. plustecken
© NE Nationalencyklopedin AB