Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

act [ækt]substhandlingcaught in the act tagen på bar gärningterrorist act terroristdådbeslut <Act of Parliament>lagteat. akt, nummer <a circus act>vard.clean up one’s act el. get one’s act together vard. ta sig samman, skärpa sig
[ækt]verbhandla; agerafungera <as som>teat. spela
one-act [ˈwʌnækt]adjektivone-act play enaktare
play-act [ˈpleɪækt]verbspela teater, låtsas
vanishingˈvænɪʃɪŋsubstförsvinnandevanishing act borttrollningsnummervanishing trick borttrollningstrick
treason [ˈtri:zn]substförräderi, landsförräderihigh treason högförräderian act of treason ett förräderi
stimulant [ˈstɪmjʊlənt]subststimulerande medelact as a stimulant ge stimulans åt
violence [ˈvaɪələns]substvåld <I had to use violence>; yttre våld <no marks of violence>; våldsamheter, oroligheteract of violence våldsdådrobbery with violence våldsrånvåldsamhet, häftighet
big [bɪg]adjektivstor, kraftiggreat big vard. stor stark <a great big man>big brother storebrorbig business storfinansendo things in a big way slå på stortlook big se viktig ut
[bɪg]adverbvard. malligt, stöddigt <act big>talk big vara stor i orden
fool [fu:l]substdåre, dumbomlive in a fool’s paradise leva i lycklig okunnighetnarrAll Fools’ Day första april då man narras aprilmake a fool of sb göra ngn löjligplay the fool el. act the fool spela pajas
[fu:l]verbskoja med, driva medfool sb out of sth lura av ngn ngtfool about with el. fool around with pillra med
clean [kli:n]adjektivren, renligfläckfri, fullständigmake a clean break with the past bryta fullständigt med det förflutnacome clean! bekänn alltsammans!make a clean sweep göra rent hus
[kli:n]adverballdeles <I clean forgot>, rent, rakt, tvärt
[kli:n]verbgöra ren, putsa, borsta <clean shoes>städa, städa i, rensatömma, länsa <clean one’s plate>
[kli:n]verb [kli:n]substvard. rengöring, städning, putsning (med adv. o. prep.)clean outrensa, tömma, städa iclean uprensa upp i, städa undan i, göra rent istäda, göra rent efter sigsnygga till sigclean up your act! ryck upp dig!, försök att få ordning på det hela!
© NE Nationalencyklopedin AB