Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

accessory [əkˈsesərɪ, æk-]substantivmest pl. accessories tillbehör, bihang, bisaker, accessoarerjur. medhjälpare, medbrottslingaccessory after the fact, se under fact, b
adjektivåtföljande, som kommer till, bidragandeend. pred.,jur. medbrottslig, delaktig <to i>
fact [fækt]substantiv a) faktum <it's a fact that…>, realitet <poverty and crime are facts>; [sak]förhållande, omständighet b) [sak]uppgift <he doubted the author's facts> c) verklighet, sanning, faktafact and fiction fantasi (dikt) och verklighet, saga och sanningfacts and figures fakta och siffror, statistik, exakt informationit's a fact el. it's an actual fact det är ett faktum, det är faktiskt sant[and] that's a fact! så är det faktiskt!is that a fact? säger du det!, det menar du inte!the facts of life, vard.se lifethe fact is that… el. the fact of the matter is that… saken är den att…, det är (förhåller sig) [nämligen] så att…, faktum är att…they established the fact that de konstaterade attget one's facts straight (right) ta reda på faktain spite of the fact that trots [det] att, trots det faktum atta matter of fact ett faktumas a matter of fact el. in [actual] fact el. in point of fact i själva verket, i verkligheten (realiteten); faktiskt, uppriktigt talat; egentligenI know for a fact jag vet bestämt (säkert, med säkerhet)in fact she was very pretty hon var faktiskt mycket söt⁅I think so,⁆ in fact, I'm quite sure …ja, jag är [till och med] alldeles säkerjur. a) sakförhållande, omständighet, fakta i måleta question of fact en sakfråga b)after the fact efter brottet, efter brottets begående <accessory (medverkande) after the fact>, i efterhand
© NE Nationalencyklopedin AB